צו בטיחות מספר 58,617

מספר צו
58617
תאריך מתן צו
26/03/2017
שם אתר/מפעיל
דנמרק 36 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא נבדקו ביסודיות עי בודק מוסמך ךפחות אחת ל-6 חודשים כל השרשרות החבלים ואביזרי הרמה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף