צו בטיחות מספר 59,869

מספר צו
59869
תאריך מתן צו
21/06/2017
שם אתר/מפעיל
פרויקט רמי לוי בעטרות
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בוצעה עבודה באתר במרחק קטן מ-5 מטרים מתיל של קווי חשמל במתח העולה על 33 000 וולט
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
עבודה בקרבת קווי חשמל / 164.(א)