צו בטיחות מספר 61,453

מספר צו
61453
תאריך מתן צו
25/10/2017
שם אתר/מפעיל
רח' הגדוד העברי 8 רעננה
יישוב
רעננה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 76.