צו בטיחות מספר 62,264

מספר צו
62264
תאריך מתן צו
21/12/2017
שם אתר/מפעיל
רח' ז'בוטינסקי 106 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג-1992
שם סעיף
איתות / 4.