צו בטיחות מספר 62,269

מספר צו
62269
תאריך מתן צו
21/12/2017
שם אתר/מפעיל
רח' ז'בוטינסקי 106 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
במקום העבודה לא נמצא תסקיר הבדיקה של בודק מוסמך עבור כל אביזר הרמה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
תסקיר על בדיקת כבל ואבזר-הרמה / 26.(א)