צו בטיחות מספר 62,568

מספר צו
62568
תאריך מתן צו
10/01/2018
שם אתר/מפעיל
בית הדר בניין מסחרי משולב משרדים המלאכה 20 עפולה
יישוב
עפולה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה+ליקויי בטיחות
שם חוק
שם סעיף