צו בטיחות מספר 63,260

מספר צו
63260
תאריך מתן צו
28/02/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט בניה ושיפוצים בנק ישראל בנינים 1+2 רחוב בנק ישראל ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
המצאות כל אדם באזור סכנה בעת פריקה או העמסת סחורה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
הימצאות אדם בתחום העגורן / 57.