צו בטיחות מספר 63,395

מספר צו
63395
תאריך מתן צו
07/03/2018
שם אתר/מפעיל
שדה תעופה ע"ש אילן רמון- תמנע
יישוב
תמנע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בדיקת מתקן חשמל
שם חוק
שם סעיף