צו בטיחות מספר 63,780

מספר צו
63780
תאריך מתן צו
08/04/2018
שם אתר/מפעיל
דורי 11 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפעלת עגורן צריח בניגוד להוראות בודק המוסמך
שם חוק
שם סעיף