צו בטיחות מספר 65,056

מספר צו
65056
תאריך מתן צו
01/07/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט דיור מוגן פאלאס-שכונת שרונית-להבים
יישוב
להבים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
תיקון ליקויים בעגורן צריח
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף