צו בטיחות מספר 65,663

מספר צו
65663
תאריך מתן צו
06/08/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט דיור מוגן פאלאס-שכונת שרונית-להבים
יישוב
להבים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידור משטחי עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף