צו בטיחות מספר 66,087

מספר צו
66087
תאריך מתן צו
12/09/2018
שם אתר/מפעיל
שיפוץ מרפאות רנ"ס 35 קרית מוצקין
יישוב
קריית מוצקין
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא התקבל תסקיר הבדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
תסקירים / 119א.(א)