צו בטיחות מספר 66,555

מספר צו
66555
תאריך מתן צו
24/10/2018
שם אתר/מפעיל
56 יח"ד בנייה רוויה שכונת שריד מגדל העמק
יישוב
מגדל העמק
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אחר
שם חוק
שם סעיף