צו בטיחות מספר 66,991

מספר צו
66991
תאריך מתן צו
12/11/2018
שם אתר/מפעיל
מחיר למשתכן C1 בניינים 150 151 139 רח' רוזמרין עפולה
יישוב
עפולה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מינוי מנהל עבודה וליקוי בטיחות
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)