צו בטיחות מספר 66,992

מספר צו
66992
תאריך מתן צו
13/11/2018
שם אתר/מפעיל
ביאלר קלמן רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקת אביזרי הרמה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף