צו בטיחות מספר 67,356

מספר צו
67356
תאריך מתן צו
05/12/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט בניה ושיפוצים בנק ישראל בנינים 1+2 רחוב בנק ישראל ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
התקבל תסקיר בנייה למעלית בנייה עם ליקויי בטיחות מהותיים
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
בדיקה / 81.