צו בטיחות מספר 68,220

מספר צו
68220
תאריך מתן צו
22/01/2019
שם אתר/מפעיל
מרכז הנגב-(רח' מצדה 4) באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי עמידה בנוהל עבודת עגורנים במצב קיצון
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף