צו בטיחות מספר 68,430

מספר צו
68430
תאריך מתן צו
03/02/2019
שם אתר/מפעיל
בית ספר יסודי ואולם ספורט חבל איילות-יטבתה
יישוב
יטבתה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי גידור משטחי עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף