צו בטיחות מספר 68,931

מספר צו
68931
תאריך מתן צו
26/02/2019
שם אתר/מפעיל
רח' סירקין 2 גבעתיים
יישוב
גבעתיים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)