צו בטיחות מספר 69,976

מספר צו
69976
תאריך מתן צו
17/04/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט דיור מוגן פאלאס-שכונת שרונית-להבים
יישוב
להבים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף