צו בטיחות מספר 71,112

מספר צו
71112
תאריך מתן צו
14/06/2019
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים בנווה צדק רחוב כנרת 14 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע הבניה לא המציא למפקח האזורי הודעה על הבניה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף