צו בטיחות מספר 71,340

מספר צו
71340
תאריך מתן צו
22/06/2019
שם אתר/מפעיל
בית ספר השיטה גן יבנה
יישוב
גן יבנה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הבידוד בחלק מהמוליכים והכבלים החשמליים אינו תקין
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן-1990
שם סעיף
מוליכי חשמל על-קרקעיים / 2.(א)