צו בטיחות מספר 71,801

מספר צו
71801
תאריך מתן צו
18/07/2019
שם אתר/מפעיל
נתניה מכנס גד 24 שער הים
יישוב
נתניה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוקם/ הורכב/ הוגבה/ הונמך / פורק עגורן צריח שעה שנשבה רוח חזקה העלולה לסכן את יציבותו או את העובדים עליו או בקרבתו
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
הקמה ופירוק במזג אוויר מסכן / 43.