צו בטיחות מספר 72,234

מספר צו
72234
תאריך מתן צו
25/07/2019
שם אתר/מפעיל
רח' קיציס 2 תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
בדיקות / 75.