צו בטיחות מספר 73,017

מספר צו
73017
תאריך מתן צו
19/08/2019
שם אתר/מפעיל
רח' הקוממיות מגדל הים בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בגידור הפתח חסר אזן תיכון
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור פתחים / 79.