צו בטיחות מספר 73,367

מספר צו
73367
תאריך מתן צו
03/09/2019
שם אתר/מפעיל
רח' סירקין 2 גבעתיים
יישוב
גבעתיים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
הגנה מפני נפילה / 50.