צו בטיחות מספר 73,408

מספר צו
73408
תאריך מתן צו
04/09/2019
שם אתר/מפעיל
בית הגדי בניית אולם ספורט
יישוב
בית הגדי
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אדם עובד בבנייה בגובה שמעל 2 מטר ללא אמצעי הגנה מתאמים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
אמצעי בטיחות מיוחדים למניעת נפילת אדם / 168.