צו בטיחות מספר 74,223

מספר צו
74223
תאריך מתן צו
03/10/2019
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים בנווה צדק רחוב כנרת 14 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה עקב ליקוים רבית והפרת צו בטיחות הקודם
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף