צו בטיחות מספר 74,974

מספר צו
74974
תאריך מתן צו
05/11/2019
שם אתר/מפעיל
בית הדר בניין מסחרי משולב משרדים המלאכה 20 עפולה
יישוב
עפולה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי מינוי מנהל עבודה+ליקויי בטיחות
שם חוק
שם סעיף