צו בטיחות מספר 75,284

מספר צו
75284
תאריך מתן צו
17/11/2019
שם אתר/מפעיל
מתחם ד ראש העין כביש ותשתיות לתחנת שאבה
יישוב
ראש העין
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ביצוע מעבר ממשטח העבודה במתקן לעמדת עבודה בגובה לא התבצע כנדרש
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
עבודה בגובה באמצעות מיתקן הרמה / 17.(א.(8))