צו בטיחות מספר 75,749

מספר צו
75749
תאריך מתן צו
18/12/2019
שם אתר/מפעיל
הרצליה כבוש העבודה 27
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)