צו בטיחות מספר 76,502

מספר צו
76502
תאריך מתן צו
22/12/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים ומסחר רח' אבא אחימאיר 2 גוש 30642 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)