צו בטיחות מספר 76,796

מספר צו
76796
תאריך מתן צו
29/12/2019
שם אתר/מפעיל
רח' אלכסנדר פן 3 נווה זמר רעננה
יישוב
רעננה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)