צו בטיחות מספר 77,375

מספר צו
77375
תאריך מתן צו
16/01/2020
שם אתר/מפעיל
בלפור 41 נהריה
יישוב
נהרייה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות+ אי מינוי מנ"ע+ אי מינוי עוזר בטיחות
שם חוק
שם סעיף