צו בטיחות מספר 77,931

מספר צו
77931
תאריך מתן צו
29/01/2020
שם אתר/מפעיל
רח' קהילת ציון 12 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954
שם סעיף
ביצוע צו בטיחות / 8.(א)