צו בטיחות מספר 78,092

מספר צו
78092
תאריך מתן צו
03/02/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט ביניין 2 בנק ישראל 1 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום. תסקיר מס' 0140120127357
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
בדיקת פיגום ממוכן / 50.(א)