צו בטיחות מספר 78,617

מספר צו
78617
תאריך מתן צו
18/02/2020
שם אתר/מפעיל
אולם ספורט מצפה ימים-(שד' ירושלים 133)אשקלון
יישוב
אשקלון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
איסור שימוש בפיגום הזקפים עד לתיקון ליקויים
שם חוק
שם סעיף