צו בטיחות מספר 80,017

מספר צו
80017
תאריך מתן צו
16/03/2020
שם אתר/מפעיל
חיבורי נמל DP-03 הקמת גשר BR03 1012-1025 ברח' משה דיין BR04 1-4 מסילת רכבת מפרץ חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אחר
שם חוק
שם סעיף