צו בטיחות מספר 80,481

מספר צו
80481
תאריך מתן צו
30/03/2020
שם אתר/מפעיל
אהבת אדם 74 שכונת השרונה כפר יונה
יישוב
כפר יונה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
צדי חפירה או מילוי / 112.(א)