צו בטיחות מספר 80,860

מספר צו
80860
תאריך מתן צו
21/04/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט ציבורי משרד המשפטים גוש 30538 חלקה 15 ברחוב נתנאל לורך 1 גבעת רם ירושלים 24B
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום זקיפים מסוכן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיבור לבנין או לגוף יציב אחר / 44.(א)