צו בטיחות מספר 81,485

מספר צו
81485
תאריך מתן צו
09/05/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים בר אילן 15 גוש 280 חלקה 25 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף