צו בטיחות מספר 82,079

מספר צו
82079
תאריך מתן צו
19/05/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט בסיס ג'וליס
יישוב
קריית מלאכי
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חשמל
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)