צו בטיחות מספר 82,415

מספר צו
82415
תאריך מתן צו
26/05/2020
שם אתר/מפעיל
פלאוט מנחם 4 רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף