צו בטיחות מספר 82,825

מספר צו
82825
תאריך מתן צו
03/06/2020
שם אתר/מפעיל
נתניה מכנס גד 24 שער הים
יישוב
נתניה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 76.