צו בטיחות מספר 83,922

מספר צו
83922
תאריך מתן צו
24/06/2020
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ליכט 2 אזור
יישוב
אזור
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
העובד בגובה אינו מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה / 8.(א.(1))