צו בטיחות מספר 84,001

מספר צו
84001
תאריך מתן צו
25/06/2020
שם אתר/מפעיל
סביוני שוהם - דניה סיבוס מגרש 140-141
יישוב
שוהם
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
העובד בגובה אינו מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה / 8.(א.(1))