צו בטיחות מספר 84,011

מספר צו
84011
תאריך מתן צו
25/06/2020
שם אתר/מפעיל
סביוני שוהם - דניה סיבוס מגרש 140-141
יישוב
שוהם
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
שם חוק
שם סעיף