צו בטיחות מספר 84,275

מספר צו
84275
תאריך מתן צו
01/07/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים בר אילן 15 גוש 280 חלקה 25 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)