צו בטיחות מספר 84,719

מספר צו
84719
תאריך מתן צו
09/07/2020
שם אתר/מפעיל
כרמלי 17 פתח תקווה תמ"א 38
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
התקנת פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
השגחת בונה מקצועי לפיגומים / 17.