צו בטיחות מספר 90,576

מספר צו
90576
תאריך מתן צו
10/08/2020
שם אתר/מפעיל
SOHO 707 רח' מילר טובה וטוביה 19 רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בוצעה עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתיל של קווי חשמל במתח עד 33 000 וולט
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
עבודה בקרבת קווי חשמל / 164.(א)